КаталогAdvanced Search
Home Каталог Антитела и реактиви

Антитела и реактиви feed

 

Пълен набор от китове и апарати за изолиране на ДНК и РНК, китове за пречистване на протеини, реагенти за End- Point PCR и всички типове Real- Time PCR анализ, китове за епигенетичен анализ, китове за анализ в персонализираната медицина, китове за Real- Time анализ на различни патогени, синтез на miRNA по секвенции на клиента.

www.mpbio.com