КаталогAdvanced Search
Home Каталог Антитела и реактиви Qiagen

Qiagen feed

 

Германия. Пълен набор от китове и апарати за изолиране на ДНК и РНК, китове за пречистване на протеини, реагенти за End- Point PCR и всички типове Real- Time PCR анализ, апарати и консумативи за пиросеквениране, апарати и консумативи за капилярна електрофореза, китове за епигенетичен анализ, китове за анализ в персонализираната медицина, китове за Real- Time анализ на различни патогени, синтез на miRNA по секвенции на клиента.

 

http://www.qiagen.com/default.aspx