КаталогAdvanced Search
Home Каталог Антитела и реактиви NEB

NEB feed

 

Англия. Рестриктази, полимерази, ДНК модифициращи ензими и клониране, маркери (ДНК/РНК/Протеини), обратни транскриптази и RT- PCR, генна експресия и клетъчен анализ, протеинна експресия и пречистване, компетентни клетки, буфери

 

http://www.neb.com/nebecomm/default.asp